• zdjęcie_4
 • torby bawełniane
 • Wybrane realizacje

  Wybrane realizacje...

 • Torebki EKO PLUS kolorowa kreda
Promocje
Torba EKO PLUS biała 540x140x460 mm
Torba EKO PLUS biała 540x140x460 mm
1,56 zł 1,13 zł 1,27 zł 0,92 zł
szt.

Kontakt z firmą:

EkoHellux
Maria Hain
ul. Tartaczna 12a
46-233 Bąków
e-mail: biuro@ekohellux.pl
tel: 606 192 908
NIP: 751-166-80-85
REGON: 161511075

Regulamin

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne
 • a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez F.H.U. Ekohellux Maria Hain z siedzibą w Kuniów 17"b", 46-200 Kluczbork. Numer NIP: 751-166-80-85, prowadzącą sprzedaż toreb papierowych oraz gadżetów reklamowych za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem: www.ekohellux.pl
 • b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej EkoHellux.
 • c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym sklep.ekohellux.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
 • e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
2. Dane Klienta

 

 • a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – EkoHellux nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 • b) EkoHellux zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

 

3. Polityka ochrony prywatności

 

 • Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

 

4. Przedmiot działalności

 

 • Przedmiotem działalności sklepu internetowego EkoHellux jest sprzedaż toreb papierowych oraz gadżetów reklamowych za pośrednictwem Internetu.

 

5. Zakupy

 

 • a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.ekohellux.pl
 • b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
 • c) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 • d) Zapłata za torby ekologiczne uiszczana jest na podany rachunek bankowy EkoHellux. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.
 • e) Pracownik EkoHellux informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.

 

6. Ceny

 

 • a) Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami netto + ustawowy podatek VAT.
 • b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

 

7. Dostawa

 

 • a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • b) Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.
 • c) EkoHellux nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd..
 • d) Termin realizacji złożonych zamówień to 72 godzin w przypadku toreb bez nadruku, w przypadku toreb z nadrukiem, w zależności od rodzaju torebki, termin realizacji to 7-28 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie EkoHellux.

 

8. Zwroty

 

 • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" i jej późniejszymi zmianami, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Dodatkowe uwagi:Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - do pobrania.
  • Towar musi być zwracany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu, nie może nosić oznak użytkowania
  • Zwracany towar należy odesłać, na koszt nadawcy, razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z dopiskiem „zwrot sklep internetowy”.
  • Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
  • Należy poinformować Sklep o chęci zwrotu towaru drogą mailową: nadruki@hellux.pl
  • Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.
  • Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta po odesłaniu podpisanej faktury korygującej w terminie 14 dni roboczych po jej otrzymaniu
9. Reklamacje

 

 • W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu klient proszony jest o sporządzenie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, napisanego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy kurierskiej i potwierdzonego przez niego (kurier ma obowiązek sporządzić protokół uszkodzenia). Dodatkowo klient powinien poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji drogą mailową na adres: nadruki@hellux.pl w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki.
 • Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże EkoHellux dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości.
 • Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • EkoHellux nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
 • Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis reklamowanej cechy produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 • Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.
 • W przypadku dodatkowych reklamacji należy skontaktować się z pracownikiem sklepu np. poprzez e-mail: nadruki@hellux.pl. Konieczne jest wówczas wysłanie formularza reklamacji do firmy i okazanie dowodu zakupu
 • Druk reklamacyjny - do pobrania.
 • W przypadku gdy reklamacja okaże się bezpodstawna i zostanie odrzucona, towar zostanie odesłany na koszt Klienta

 

10. Zakończenie

 

 • W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe